+31 (0)6 81093909
  • Welkom bij de Lipoedeemspecialist

  • Ervaring met innovatie

Consult

In een persoonlijke gesprek, informeert drs. Schift u in begrijpelijke taal uitgebreid over de methode, de operatieprocedure, en de mogelijke risico’s en complicaties waarmee u, bij een ingreep van deze aard, rekening dient te houden. Ook zal hij een reëel verwachtingsbeeld van het eindresultaat geven en worden de financiële consequenties besproken.

Tijdens het eerste consult zullen de probleemgebieden worden bekeken, waarna er een behandeladvies, met de daarbij behorende kosten opgesteld wordt. Iedere patiënt is uniek en vergt een persoonlijke benadering en behandeling, vandaar dat er geen vaststaande prijzen zijn.
Er wordt niet in zones behandeld maar gekeken naar de wens van de patiënt aangaande de klachten en de ernst van de lipoedeem. Drs Schift bepaalt samen met de patiënt het gebied dat behandeld dient te worden.

Graag nodigen wij u uit voor een consult

Er zijn aan het consult kosten verbonden ten behoeve van dossiervorming, administratie, correspondentie en fotografie. Deze kosten worden namelijk in mindering gebracht op het bedrag van de behandeling mocht de patiënt besluiten om hiertoe over te gaan.
Het consult zal in Eibergen (Nederland) plaatsvinden, de uiteindelijke ingreep zal plaatsvinden in de Praktijk van Drs. Schift in Borken, circa 40 km van Eibergen, net over de Duitse grens.

Bel voor een afspraak naar +31 (0)6612281599 of rechtstreeks met Eline Postma, contactpersoon Nederland; of mail naar info@praktijkschift.com

Contact

* Tijdens het consult wordt u verzocht uw medische geschiedenis met Drs. Schift te delen. Het is belangrijk dat u ons informeert over alle belangrijke medische informatie zoals ziektes, operaties, eventuele complicaties, medicijngebruik en bij u bekende allergieën. Uw informatie is van belang zodat we eventuele risico’s en/of complicaties zo veel mogelijk kunnen uitsluiten.

 

Contact

Drs. (NL) Reggy Schift

Amsterdamseweg 414
1181 BT Amstelveen

  •   +31 (0)6 81093909
  •   info@praktijkschift.com

Reggy Schift

Amsterdamseweg 414
1181 BT Amstelveen
Nederland

Faq

Hoelang duurt het tot dat ik resultaat zie?
Vergoedt mijn verzekering dit?
Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Wat zijn de risico’s en bijwerkingen?
© 2015 Reggy Schift - Website by: Smartchecked